CONTACT

„Guala Closures DGS Poland” S.A.
Al. Kazimierza Wielkiego 6
87-800 Włocławek
Polska

Office

Phone number: +48 54 232-06-00
Fax number: +48 54 232-06-22
E-mail address: dgs@gualaclosuresdgs.pl

Sales

Phone number: +48 54 232-06-65
Fax number: +48 54 232-06-74
E-mail address: zapytanie@gualaclosuresdgs.pl

Customer Services

Phone number: +4854 232-08-67
Fax number: +48 54 232-06-74
E-mail address: dok@gualaclosuresdgs.pl

SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRS: 0000224737
NIP: 888 284 28 62
REGON: 911361543
BDO: 000008488

Posiadamy status dużego przedsiębiorcy

Kapitał zakładowy: 594 999,99 zł wpłacony w całości

lang icon