Kariera

Proces rekrutacji w „Guala Closures DGS Poland” SA

SELEKCJA

Wszystkie przesłane dokumenty aplikacyjne trafiają do Działu Personalnego spółki, gdzie są analizowane i weryfikowane pod względem wymagań zamieszczonych w ofercie pracy. Podczas selekcji dokumentów kierujemy się obiektywizmem i poufnością.
Zastrzegamy sobie również prawo do kontaktu tylko z wybranymi podczas selekcji kandydatami.

REKRUTACJA

Dążymy do tego, by praca w „Guala Closures DGS Poland” S.A. nie była tylko obowiązkiem dnia codziennego, ale również możliwością spotkania ciekawych ludzi, od których można się wiele nauczyć. Chcemy by praca w naszej firmie dawała dużo satysfakcji oraz możliwości rozwoju zawodowego w równowadze z życiem prywatnym. Dążymy do tego by praca w naszej Spółce była inspirująca i dająca energię do dalszego działania.

I etap

W pierwszym etapie rozmowy zostaniesz poproszony o zrobienie testu koloru, który da nam wiedzę czy właściwie rozpoznajesz kolory. Jest to niezbędna wiedza podczas wykonywania podstawowych obowiązków na większości stanowisk pracy.
Test kolorów składa się z czterech paneli, zawierających łącznie 85 wymiennych kolorowych nasadek z kolorami referencyjnymi. Badamy zdolność rozpoznawania kolorów na podstawie testu umiejętności odróżnienia i ułożenia nasadek w odpowiedniej kolejności, według odcieni koloru.

II etap

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej jesteśmy w stanie pozyskać więcej informacji na temat Twojej wiedzy, doświadczenia i kompetencji, a Ty jesteś w stanie lepiej zapoznać się z proponowanym stanowiskiem pracy. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez pracownika Działu Personalnego i/lub Kierownika Działu, do którego prowadzona jest rekrutacja.

III etap

Ostatnim etapem rekrutacji jest wizyta na potencjalnym stanowisku pracy. Kandydat, po pozytywnym teście kolorów i pozytywnej rozmowie kwalifikacyjnej, udaje się na stanowisko pracy, przy którym potencjalnie miałby pracować. Takie rozwiązanie daje możliwość zobaczenia swojej przyszłej pracy i weryfikacji, czy jesteś w stanie odnaleźć się w nowym miejscu pracy.

WYBÓR NAJLEPSZEGO KANDYDATA

Po dokonaniu wyboru najlepszego kandydata, zostaje mu przedstawiona oferta pracy.

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

Każdy kandydat, biorący udział w rozmowie kwalifikacyjnej, otrzymuje informację zwrotną, dotyczącą wyniku procesu rekrutacyjnego w formie e-mailowej lub telefonicznej.
Nowo zatrudniony Pracownik, podlega procedurze wprowadzania pracownika do pracy w „Guala Closures DGS Poland” SA.

Jesteś gotowy podjąć wyzwanie i wziąć udział w procesie rekrutacji? Zapraszam Cię do złożenia apliakcji na wybrane stanowisko

Nabór na stanowiska

Aktualnie nie prowadzimy naboru

Kontakt

Guala Closures DGS Poland S.A.
Al. Kazimierza Wielkiego 6
87-800 Włocławek

Tel. +48 54 232-06-00
Fax +48 54 232-06-22
e-mail: dgs@gualaclosuresdgs.pl

KRS: 0000224737
NIP: 888 284 28 62
REGON: 911361543
BDO: 000008488
lang icon