Kontakt

„Guala Closures DGS Poland” S.A.
Al. Kazimierza Wielkiego 6
87-800 Włocławek
Polska

Sekretariat

Tel. +48 54 232-06-00
Fax +48 54 232-06-22
e-mail: dgs@gualaclosuresdgs.pl

Dział Handlowy

Tel. +48 54 232-06-65
Fax. +48 54 232-06-74
e-mail: zapytanie@gualaclosuresdgs.pl

Dział Obsługi Klienta/Customer Services

Tel. +4854 232-08-67
Fax +48 54 232-06-74
e-mail: dok@gualaclosuresdgs.pl

SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRS: 0000224737
NIP: 888 284 28 62
REGON: 911361543
BDO: 000008488

Posiadamy status dużego przedsiębiorcy

Kapitał zakładowy: 594 999,99 zł wpłacony w całości

lang icon