Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

„Guala Closures DGS Poland” SA

CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to strategia zarządzania polegająca na poszukiwaniu korzystnych rozwiązań zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla całego otoczenia zewnętrznego. Również firma „Guala Closures DGS Poland” SA zobowiązała się do współpracy z pracownikami, ich rodzinami oraz ze społeczeństwem jako całością, w celu poprawy jakości ich życia. Odpowiedzialność firmy oznacza zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i ma na celu budowanie pozytywnych relacji.

Etyka biznesu

Prawa pracownika

Dbałość o środowisko

Wyróżniamy najważniejsze obszary działań CSR, którymi są:

  • Działania adresowane do pracowników, obejmujące m.in. poprawę warunków pracy, równe traktowanie, szkolenia i rozwój zawodowy, zapewnienie większej satysfakcji zawodowej, włączenie pracowników w proces podejmowania decyzji w firmie czy pomoc finansową dla osóba zatrudnionych
    i ich rodzin.
  • Działania skierowane do społeczeństwa, obejmujące m.in. poprawę lokalnej infrastruktury, wsparcie finansowe lub materialne instytucji, populacji krajów rozwijających się oraz wolontariat (np. wsparcie finansowe i czynny udział w budowaniu placu zabaw dla dzieci lub odnawianiu szkolnych sal lekcyjnych, wsparcie materialne schroniska dla zwierząt czy pomoc pieniężna na dożywianie dzieci w Afryce).
  • Działania skierowane na rynek, obejmujące m.in. poprawę jakości produktów, sprawiedliwą politykę cenową, terminowe regulowanie zobowiązań czy współpracę z lokalnymi partnerami.
  • Działania na rzecz środowiska naturalnego, obejmujące m.in. projektowanie produktów oraz procesów produkcji przyjaznych dla środowiska, ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń oraz efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów.

Podsumowując, odpowiedzialny biznes to dla Nas długofalowe strategiczne podejście, które zakłada dbałość o zasady etyczne, prawa człowieka, pracowników, otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Kontakt

Guala Closures DGS Poland S.A.
Al. Kazimierza Wielkiego 6
87-800 Włocławek

Tel. +48 54 232-06-00
Fax +48 54 232-06-22
e-mail: dgs@gualaclosuresdgs.pl

KRS: 0000224737
NIP: 888 284 28 62
REGON: 911361543
BDO: 000008488
lang icon