Wspieramy

„Poprzez pomaganie innym sami stajemy się lepsi”

Wspieramy instytucje działające w środowisku lokalnym, zajmujące się pomocą dzieciom, osobom niepełnosprawnym oraz w trudnej sytuacji materialnej. Wśród nich możemy wymienić Fundację „Samotna Mama”, Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Rodzin Niepełnosprawnych i Patologicznych w Fabiankach, Caritas Diecezji Włoclawskiej, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie „Żyj dla innych”, gdzie włączyliśmy się w przygotowanie paczek świątecznych dla podopiecznych Sióstr Orionistek, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Domy Dziecka nr 1 i 2, Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Ponadto uczestniczymy w życiu sportowym naszego miasta, stawiając na rozwój młodych talentów oraz wspieramy funkcjonowanie placówek oświatowych.
Z inicjatywy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wsparliśmy organizację Mistrzostw Polski Mlodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Tenisie Stołowym. Angażowalismy się w działalność Włocławskiego Klubu Piłkarskiego „Włocławia”. Włączylismy się, między innymi, w ogólnopolską społeczno-dobroczynną akcję na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem organizowaną przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Wsparliśmy organizację zawodów osób niepełnosprawnych o randze ogólnokrajowej, które odbyły się na terenie Sportowo-Rekreacyjnego Klubu Jeździeckiego
w Michelinie. Popierając rozwój mlodych ludzi, angażowaliśmy się w organizację konkursów szkolnych i międzyszkolnych, jak chociazby „Mały Talent To Ja” organizowany przez Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Włocławek – moje miasto” (Zespół Szkół nr 11) czy Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji, Prozy i Pieśni Regionalnej pod haslem „Bądź pozdrowiona, ziemio rodzinna” (Gimnazjum nr 9), a także Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej „The Best School Song”. Od dłuższego czasu wspieramy Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Vectra” oraz UKS LIDER.

Jest to zaledwie ułamek działań, które podjęliśmy dla wsparcia środowiska lokalnego w ciągu wieloletniego funkcjonowania „Guala Closures DGS Poland” SA. Wierzymy, że nasze działania chociaż u jednej osoby wywołały uśmiech i radość w sercu.

Kontakt

Guala Closures DGS Poland S.A.
Al. Kazimierza Wielkiego 6
87-800 Włocławek

Tel. +48 54 232-06-00
Fax +48 54 232-06-22
e-mail: dgs@gualaclosuresdgs.pl

KRS: 0000224737
NIP: 888 284 28 62
REGON: 911361543
BDO: 000008488
lang icon